Urbanistyka i planowanie miejscowe

1962facd7b75878c350abdd9932103591[2]

Budownictwo jednorodzinne

domek[1]

Architektura

6889-68114251[2]
Pracownia Urbanistyki i Architektury Wojciecha Korpala
Pracownia budownictwa jednorodzinnego i usługowego Mariana Bukańskiego
Pracownia planowania miejscowego i architektury Jacka Godlewskiego
Pracownia planowania miejscowego i ochrony krajobrazu kulturowego Juliusza Korzenia
Pracownia planowania miejscowego Urszuli Kuncewicz
Pracownia architektury i planowania miejscowego Beaty Kunkiewicz
Pracownia planowania miejscowego i architektury Anny Łukasik
Pracownia architektury krajobrazu Katarzyny Pohibiełko